Beskrivelse

 

Vanligvis er slektsbøker utgitt i 2 forskjellige utgaver.

Den ene er gårdshistorie der slektshistorie er knyttet til de enkelte gårder (bygdebøker)

Den andre er slektsbøker utformet som en familieslektsbok der man tar utgangspunkt i en person,den eldste av barna og dennes etter slekt, neste barn og dennes etterslekt, osv.

 

Sig Datas slektsbøker er inndelt i generasjoner der personer innenfor hver generasjon har et slektskapsforhold til hverandre. Bøkene er også personlige, det er brukt farger for å vise egen anetavle, søskenbarn og tremenninger.

Noen personer, først og fremst historiske, har fått en kortfattet omtale.

Slektsbok for generasjoner har fordelen med at man kan bestemme slektskap mellom personer. En annen fordel er at man kan ta med alle aner man finner.

Bakdelen er at personer blir gjentatt flere ganger, derfor blir slektshistorien svært omfattende.

I tillegg er en anetrevifte og en omfattende aneliste innledningen til hver bok. Hver bok har stikkordsregister og den siste slektsboken har i tillegg et stikkordregister som omhandler alle bøkene.

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
Sig Data