Eksempel på innhold i slektsbøker:

 

Bok 1:      

43 sider innledning (anetrevifte og aneoversikt)

        199 sider slektshistorie

        18 sider register

        5 sider informasjon

        26 sider for notater

 

Bok 2:      

43 sider innledning (anetrevifte og aneoversikt)

        221 sider slektshistorie

        30 sider register

        5 sider informasjon

        74 sider for notater

 

Bok 3:      

43 sider innledning (anetrevifte og aneoversikt)

        341 sider slektshistorie

        42 sider register

        5 sider informasjon

        24 sider for notater

       

Bok 4:      

43 sider innledning (anetrevifte og aneoversikt)

        244 sider slektshistorie

        33 sider register

        5 sider informasjon

        62 sider register

        66 sider for notater

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
Sig Data