Slektskap

Slektsboken er inndelt i generasjoner. Alle personer i en generasjon har et slektskap til hverandre. Generasjons-nummer begynner i alle slekter

med 1. Generasjon og vil derfor variere fra slekt til slekt.

I hovedpersonens generasjon:

Bokens hovedperson er gjengitt med rød farge.

Personer gjengitt med blå farge er hovedpersonens søskenbarn.

Personer gjengitt med grønn farge er hovedpersonens tremenninger.

Personer med annet slektskap er gjengitt med sort farge.

Gjennom flere generasjoner:

Hovedpersonens for- og etterslekt er gjengitt med rød farge.

Søskenbarnas for- og etterslekt er gjengitt med blå farge.

Tremenningenes for- og etterslekt er gjengitt med grønn farge.

Hvis (Se ekteskap til nummer xxx.) står i et slektsregister er det slektskap mellom ektefellene.

Beregne slektskap i et slektsregister:

I slektsregisteret er det tall for hver person. Tallene vil variere for samme person i forskjellige slekter fordi slektens hovedperson har fått nr. 1.

Slektsregistrene har to kolonner med tall, som person er tallene i en kolonne helt til venstre og som barn er samme tallet i en kolonne litt til høyre for person-kolonnen.

Kun personer og barn med etterkommere har tall, barn uten etterkommere har ikke tall.

Slektskap til en person innenfor samme generasjon kan gjøres ved å følge slektslinjer tilbake til felles ane.

Eksempel:

Niels Peleg slekt

Hvilket slektskap har 143 Inger til 128 Asle?

128 Asle er sønn til 54 Elea, 54 Elea er datter til 25 Elise, 25 Elise er datter til 16 Karen,

16 Karen er datter til 11 Jens, 11 Jens er sønn til 6 Kathrine, 6 Kathrine er datter til 3 Esaias,

3 Esaias er sønn til 2 Michel.

3 Esaias og 4 Anna er søsken, 6 Kathrine er søskenbarn, 11 Jens er tremenning,

16 Karen er 4-menning, 25 Elise er 5-menning, 54 Elea er 6-menning,

128 Asle er 7-menning til 143 Inger.

128 Asle er sønn til 54 Elea, 54 Elea er datter til 25 Elise, 25 Elise er datter til 16 Karen,

16 Karen er datter til 11 Jens.

16 Karen og 15 Anne er søsken, 25 Elise og 19 Peder er søskenbarn,

54 Elea og 33 Peder er tremenninger, 128 Asle er 4-menning til 65 Torstein.

65 Torstein er far til 143 Inger.

Flere slektskap har bakgrunn i at 13 Andor og 15 Anne var i slekt.

NB!

Oversikt over aner bruker andre tall i et eget anesystem. Her har hovedpersonen nr. 1, far nr. 2, mor nr.3, farfar nr. 4, farmor nr. 5, osv. Se oversikten over aner med anenummer på neste side.

Det faktum at aner er i slekt med hverandre når de gifter seg, gjør at personer får forskjellig slektskap med hverandre i forskjellige slektsregistre. I et register kan en person være hovedlinje (merket med rødt), i en annen sammenheng en fjern slektning til en annen hovedlinje.

Man vil også se at personer som i et register er i samme generasjon, vil være i forskjellige generasjoner i et annet register. Man må da gjøre et valg om hvor mange forskjellige registre man skal gjengi. Velger man å ta med alle registre, vil mange personer bli gjengitt flere ganger. Velger man å ta med en person bare en gang, er det mange slektskap som ikke vil bli gjengitt.

For å illustrere problemet har min kone Ingers foreldre, Torstein og Ingrid følgende slektskapsforhold:

De er tremenninger, 4-menninger, 5-menninger, Torstein er 10-menning til Ingrids far Isak og Torstein er 12-menning til Ingrids bestemor Pauline.

Men det stopper ikke der. Min kone Inger og jeg har følgende slektskapsforhold:

Inger og Sigurd er 10-menninger og 12-menninger. Inger er 9-menning med Sigurds mor Ragna, og Sigurd er 11-menning med Ingers far Torstein.

Etter gammel skikk regnes egen slekt fram til tremenninger. Man anser ikke 4-menninger til å være i slekt med hverandre. Dette kan være en god rettesnor da man i dette slektsregisteret kan finne slektskap i mer enn 20 ledd.

Samlivsformer

Jeg kan bruke mange forskjellige samlivsformer, men det er ikke enkelt å være presis. Et samboerskap som er opphørt kan bli betegnet som et forhold. Mange mener at å presisere at man er skilt, er unødvendig. Men en feil samlivsform kan være et resultat av at jeg ikke har vært nøyaktig nok. Dette vil jeg beklage.