Sig  Data Slektsbøker

Om Sig Data

Enkeltmannsforetak. Etablert 1989. Kontoradresse: Kongensgate 65, 8006 Bodø.

Tlf: 75523376

Mer informasjon

    Lenker

 

 

 

Sig Data Slektsbøker

 

 

Jeg har samlet opplysninger om min og min kones slekt i mer enn 30 år. Med bakgrunn i disse slektsdata, kan jeg lage personlige slektsbøker til alle som har de samme forfedrene som vår slekt.

 

Personlig slektsbok betyr at ditt navn er utgangspunkt for alle forfedre og etterslekt. Det blir mulig å fastslå ditt slektskap med andre personer i boken. Når slektsdata er tilgjengelig, vil søskenbarn og tremenninger bli vist med egne farger.

 

Antallet bøker bestemmes av antallet felles aner. Vanligvis varierer antallet fra 1 til 5 bøker. Bøkene kan variere i sidetall fra 190 til 600 sider. Arkstørrelse er A4 og skrifttype 11 punkt. Hver bok har samme aneoversikt med anevifte og plass til notater.

Pris for hver bok er Kr. 700,-

 

Spørsmål på e-post:

post@sigdata.no

 

Bodø april 2008 - Sigurd Sivertsen

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
Sig Data